No Picture

FETİH SURESİ

24 Ocak 2018 selinerden 0

          Fetih Suresinin Türkçe Okunuşu ; İnna fetahna leke fetham mübına Li yağfira lekellahü ma tekaddeme min zembike ve ma teahhara […]

No Picture

Mevlana Türbesi (Mevlana Müzesi)

17 Mayıs 2016 admin 0

                Mevlana Müzesi, Konya Merkezde Mevlana’nın dergâhı olarak bilinen alanda bulunmaktadır. Mevlana Türbesi ya da Mevlana Müzesi olarak bilinir. Mevlana Celaleddin Rumi’nin Kubbe-i Harda […]

No Picture

İftar Duası Ve Anlamı

13 Mayıs 2016 admin 0

İftar Duası: Allahümme leke sumtü ve bike amentü ve aleyke tevekkeltü, sübhaneke ve ala rızkıke eftartü veli savmel’ ğadin min şehri ramazane nev eytü fağfir […]

No Picture

Ezandan Sonra Okunacak Dua ve Anlamı

20 Haziran 2014 admin 0

Ezandan Sonra Okunacak Dua: “Allahumme rabbe hâzihî’d-dav’veti’t-tâmmeh ve’s-salâti’l kâimeh, âti Muhammeden’il vesîlete ve’l-fadîlete ve’d-derecete’l-vâsiate ve’b’ashu mekamen Mahmûden ellezi veadteh.” “Ey bu tam davetin sahibi ve […]

No Picture

Ayetel Kursi okunuşu ve anlamı

20 Haziran 2014 admin 0

Ayetel Kursi Okunuşu : Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu […]