No Picture

Mevlana Türbesi (Mevlana Müzesi)

17 Mayıs 2016 admin 0

                Mevlana Müzesi, Konya Merkezde Mevlana’nın dergâhı olarak bilinen alanda bulunmaktadır. Mevlana Türbesi ya da Mevlana Müzesi olarak bilinir. Mevlana Celaleddin Rumi’nin Kubbe-i Harda […]

No Picture

Ayetel Kursi okunuşu ve anlamı

20 Haziran 2014 admin 0

Ayetel Kursi Okunuşu : Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu […]

No Picture

Kunut Duaları

15 Mayıs 2014 admin 0

Kunut Duaları Okunuşu⇒ Allâhumme innâ nesteînuke ve nestağfiruke ve nestehdik. Ve nu’minu bike ve netûbu ileyk. Ve netevekkelu aleyke ve nusni aleykel-hayra kullehu neşkuruke ve […]

No Picture

Ettehiyyâtu Duası

14 Mayıs 2014 admin 0

Ettehiyyâtu  Okunuşu⇒ Ettehiyyâtu lillâhi vessalevâtu vettayibât. Esselâmu aleyke eyyuhen-Nebiyyu ve rahmetullahi ve berakâtuhu. Esselâmu aleynâ ve alâ ibâdillâhis-Sâlihîn. Eşhedu en lâ ilâhe illallâh ve eşhedu […]