Oruç Baba Türbesi

Yazar:

Oruç Baba Türbesi

Hemen hemen haftanın neredeyse her günü ziyaretçi akınına uğrayan Oruç Baba türbesi, bilhassa mübarek Ramazan ayları içerisinde çokça ziyarete uğrayan ve ziyaretçilerin iftar yaptığı manevi atmosfere sahip mekanlardan sadece birisidir. İstanbul’un manevi dergahları, türbeleri ve medreseleri arasında Oruç Baba’yı ön plana çıkaran en önemli husus ise, sirke ve ekmek ile yaptığı iftarlarla Ramazan’ın ruhunu doludizgin yaşayan velilerden olmasıdır.

orucbaba-02.jpg

Oruç Baba kimdir?

Oruç Baba’ya yönelik tarihi kayıt ve vesikalar oldukça azdır. Kendisinden söz edilen kaynaklara göre ise, 1453’de İstanbul’un fethine memur ordu içerisinde bir askerdir. Sürekli askerler arasında dolaşması ve askerlerin susuzluğunu gidermesi nedeniyle de kendisinden “Oruç Baba” olarak bahsedilir. Gerçek ismine dair herhangi bir kayıt ve bilgi yoktur. Orucunu sirke ve ekmekle yapması, dünyadan müstağni yaşaması, en önemli özellikleri arasında yer alır.

Oruç Baba, Halveti tarikatına mensup bir derviştir. Kabrinin yer aldığı türbede Halveti tarikatının Sinaniye koluna mensup şeyhlerinden Ümmi Sinan ve müritleri de yer alır.  Ayrıca yine o dönemin meşhur dergahlarından olan Şabani dergahından Mehmet Zekai Efendi de Oruç Baba türbesinde bulunan zatlardan biridir.

Sirke, ekmek ve zeytin.

Ramazan ayı süresince birçok kişi tarafından ziyaret edilen Oruç Baba türbesinde sirke, ekmek ve zeytin ile oruç açılır, dualar edilir. Bu geleneğin Halveti tarikatı mensuplarınca adet haline getirildiği ve bu adetin de Oruç Baba tarafından başlatıldığına dair rivayetler bulunur. Halveti mensupları ve Oruç Baba’ya dua edenler tarafından yaşatılan gelenek, Ramazan’ın ilk iftarı ile beraber başlar. Bu geleneğin neden yaşatılmaya devam ettiğine dair çeşitli görüşler olsa da, en mühimi ve de Ramazan ayının ruhuna uygun düşeni şudur:  “Allah’ın verdiği nimetleri tefekkür etmek, fakir ve fukara ile hemhal olmak, 11 ay boyunca yenilen onca nimetlerin azdırdığı nefsi dizginlemek, paslanan gönül evini ve şükür nimetini yeniden şevklendirmek ve Ramazan’ın ruhuna uygun iftar sofraları ile lütfü ilahiye mazhar olmak”

 

Ramazan ayının ilk iftarını Oruç Baba Türbesinde yapanların dileklerinin gerçekleşeceğine inanılır. Bu düşünceyle türbeye gelen kişiler sirke ve ellerindeki bir parça ekmekle iftar yaptıktan sonra Oruç Baba’nın ruhuna Fatiha okuyarak onun yüzü suyu hürmetine isteklerini bildirip Allah’a dua ederler.

Türbeye nasıl gidilir?

Fatih’in Pazartekke semtindeki türbe merkezi bir konumdadır. Eminönün’den Beyazıt istikametine giden otobüsler veya Bağcılar-Kabataş tramvay hattı ile Pazartekke durağında inmeniz yeterlidir.

Adres:

Yorum Yap

E-mail adresiniz paylaşılmayacaktır.

Benzer Yazılar