Tövbe Etmek Nasıl Olur?

Tövbe Etmek, kulun işlediği kötülük ve günahlara pişman olup, onları terk ederek Allah’a yönelmesi, emirlerini gözetip, yasaklarından kaçınmak suretiyle Allah’a sığınarak bağışlanmasını dilemesi denir. Tövbenin makbul olması için belli şartları bulunmaktadır. Tövbenin Şartları, günah işlediğine pişman olmak, işlenen günahı terk etmek ve günahı bir daha işlememeye azmedip söz vermek olarak söyleyebiliriz. İşlenen günah kul hakkı ile ilgili ise; ihlal edilen hakkı, sahibine veya varislerine iade etmek ya da affını isteyerek bu haktan kurtulmak gerekmektedir.

Tövbe Etmek Nasıl Olur?

Peygamber Efendimiz (s.a.v); “Pişmanlık duymak tövbenin kendisidir” buyurmuştur. Buradan anlaşılacağı üzere Tövbe Etmenin ilk adımı işlenen günahtan pişman olmaktır. Pişman olan kişi işlediği günahı terk eder ve bir daha aynı günahı işlememeye azmeder. Günahı tekrar işlememe hususu Allah’ın mağfiretine kavuşmak için Kur’an-ı Kerim’de Âl-i İmrân suresi 3. Ayetinde şart koşulmuştur. Bazı alimler, işlenen bu günahların telafi edilmesi için, salih amel işlemeyi de tövbe etmenin bu üç şartına (pişmanlık-terk ve tekrar etmeme) eklemişlerdir.

Tövbe Etmek için karar veren kişi bu 4 şartı yerine getirmeye karar verdikten sonra, iki rekât namaz kılar. Daha sonra Allah’a hamd, Resûlüne (s.a.v) salât ve selam getirdikten sonra tövbe ve istiğfar etmesi, akabinde de salavat ve hamd ile bitirmesi tövbenin adabındandır.

Günahlardan dolayı tövbe etmek farzdır. Bu sebeple hiçbir Müslüman Allah’ın affına layık olamayacağını düşünüp tövbe etmekten kaçınmamalıdır. Ayrıca Peygamber Efendimiz (s.a.v); “Günahlarından samimi olarak tövbe eden kimse hiç günah işlememiş gibidir.” Buyurduğunu da unutmamamız gerekir. [İbn Mâce, Zühd, 30].

Tövbe Etmek İçin Okunan Dua

Peygamber Efendimiz (s.a.v) bağışlanmak için yaptığı pek çok dua bulunmaktadır. Bu duaların anlamları öğrenilerek Tövbe Namazı kılındıktan sonra okunabilirler.

Allah’ım! Ben kendime çok zulmettim. Günahları bağışlayacak ise yalnız sensin. Öyleyse tükenmez lütfunla beni bağışla, bana merhamet et. Çünkü affı sonsuz, merhameti nihayetsiz olan yalnız sensin. [Buhârî, Ezân 149; Müslim, Zikir, 48]

Allah’ım! Günahlarımı, bilmeden ve haddimi aşarak işlediğim kusurlarımı, benden daha iyi bildiğin bütün suçlarımı bağışla! Allah’ım! Ciddi veya şaka olarak yaptığım yanlışları, hataen ve kasten işlediğim günahlarımı affeyle! Bütün bu kusurların bende bulunduğunu itiraf ederim. Allah’ım! Şimdiye kadar yaptığım, bundan sonra yapacağım, gizlediğim ve açığa vurduğum, ölçüsüz bir şekilde işlediğim ve benden daha iyi bildiğin günahlarımı affeyle! Öne geçiren de sen, geride bırakan da sensin. Senin gücün her şeye yeter. [Buhârî, Deavât, 60]

Tövbe Etmek İçin Okunan Zikir

Tövbe Etmek İçin “Estağfirullâhe Ve Etûbu İleyh” Zikri bolca okunabilir. Bu zikrin anlamı ise “Allâh’tan mağfiret dilerim ve O’na tevbe ederim” demektir.

İstiğfar Etmek İçin Okunan Dua

İstiğfar, işlenen günahlardan ve hatalardan dolayı Allah’tan af ve mağfiret niyaz etmek demektir.

(Allah’ım! Sen benim Rabbimsin! Senden başka hiçbir ilâh yoktur. Beni sen yarattın. Ben Senin kulunum; gücüm yettiği kadarıyla Senin ahdin ve va’din üzere bulunuyorum. Yaptığım fenalıkların şerrinden Sana sığınırım. Üzerimde olan nimetlerini itiraf ederim; günahımı da itiraf ederim. Beni bağışla; çünkü senden başka hiçbir kimse günahları bağışlamaz.) [Buhârî, Deavât, 2]

şeklinde İstiğfar duası okunabilir.

Puan Verin!
  • Güzel site. Yaklaşan mübarek ramazan ayı hürmetine Rabbim hepimizin günahlarını bağışlasın, bizleri doğru yola yönlendirsin inşallah. Amin.

    Avatar Anonim 11 Nisan 2021 16:31 Cevapla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.