Orhan Camii

Orhan Camii – Gazi Süleyman Paşa Camii  , Kocaeli – İzmit Orhan Mahallesinde İçkale’nin içinde konumlanmıştır. Camii, Orhan Beyin oğlu Şehzade Süleyman Paşa tarafından 1332 yılında inşa ettirilmiştir. İzmit’teki en eski Türk dönemi yapılarındandır. İzmit’in Fetih Simgesi olarak bilinir. 14. yüzyılda yapılan olan camide 1843, 1947, 1967, 1969, 2004 ve 2007 yıllarında tadilat yapılmış ve bugünkü haline getirilmiştir.

Gazi Süleymanpaşa Camii’nin orijinal inşa kitabesi günümüze ulaşamamıştır. Harim kısmında bulunan ve yakın tarihlerde hazırlanmış olduğu düşünülen levha kitabede şu bilgiler yer almaktadır:

“Fatih’i İzmit Gazi Süleyman Paşa bin Orhan  ve Fatih’i Hereke ve Fatih’i Aydos ve Fatih’i Kocaeli Sancağı  Sene 728  Ben ‘a camii şerif ve medrese  Sene 733”


Caminin günümüzdeki hali, 1843 yılında Sultan Abdülmecit’in emriyle onarımı yapılan halidir. Hünkâr mahfili, kadınlar mahfili, son cemaat yeri, kubbe, minber, ve vaaz kürsüsü bu onarım sonrası yapıya eklenmiştir.Kuzeybatı-Güneydoğu istikametinde dikdörtgen plana sahip olan caminin, beden duvarları kâgir tarzda yapılmıştır. Caminin en eski yeri olan harim kısmının kıble tarafında mihrap ve minber, kuzeydoğu kısmında da vaaz kürsüsü yer almaktadır. Harim kısmının ortasında ahşap bir kubbe vardır ve Tavan ile kubbeyi ahşap saçaklar ayırmaktadır. Kubbe içerisinde ortada güneş ışınlarını andıran çizgiler, ışınları sınırlayan rozetler, rozetlerin çevresinde de farklı büyüklüklerde elipsi andıran şekiller yer almaktadır. Caminin son cemaat yeri ahşaptır. Yuvarlak kemerli mihrabın üst kısmında yeşil zemin üzerine yazılmış “Zekeriya mabedde namaz kılarken melekler ona seslendiler”(Al-i İmran/39)ayeti vardır.

Caminin Minaresi bir çok kez onarım görmüştür. 1945 yılında yıldırım düşmesinden 1999 yılında da yaşanan deprem sonucu zarar görmüştür. Günümüzdeki halini 2007 yılında yapılan onarımdan almıştır.

Adres: Orhan Cami, , 41200 Orhan, , Kocaeli, Türkiye
Konum bilgisi için tıklayınız.

Puan Verin!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.